BESCHERMINGS BEWIND

Wat is beschermingsbewind of wat doet Finare Bewindvoering voor u?

Wanneer iemand door ziekte, psychische of lichamelijke aandoeningen, ouderdom,
verslaving of door verkwisting niet in staat is om zijn financiën goed te beheren,
bestaat er de mogelijkheid om via de rechter onder beschermingsbewind gesteld te worden.

Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd en houdt
in dat een bewindvoerder het geld en de goederen van de “onder bewind gestelde” beheert.
Degene die onder bewind is gesteld mag niet meer zelf beslissen over zijn bezittingen; een bewindvoerder beschermt deze zaken vanaf het moment dat het bewind is uitgesproken.

Beschermingsbewind kan bij de rechtbank door uzelf worden aangevraagd maar ook
door familie, hulpverlening of gemeente. Beschermingsbewind kan tijdelijk zijn, maar ook voor onbepaalde tijd.
Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met Finare Bewindvoering & Inkomensbeheer.

Finare Bewindvoering & Inkomensbeheer (finarebewind.nl) is gevestigd te Franeker helpt mensen, die tijdelijk of blijvend hun financiële belangen niet meer goed kunnen behartigen. Wij helpen u hierbij, zodat u rust en overzicht krijgt. Finare heeft als missie u te helpen met uw financien zodat uw wereld kan veranderen.

U heeft elk moment van de dag inzicht in uw financiële situatie. Finare werkt met het programma Onview dat het mogelijk maakt door middel van een gebruikersnaam en inlogcode (deze wordt u door Finare verstrekt) in te loggen. U kan zo meekijken met wat wij voor u doen. Finare werkt transparant, is helder en wil u op deze manier betrekken in het proces van u doormaakt.

Wacht niet te lang! Als er betalingsachterstanden dreigen te ontstaan of u merkt dat u het overzicht verliest, dan is het verstandig om hulp te zoeken. Hulp vragen is de enige juiste beslissing. Geen hulp betekent vaak dat uw situatie alleen maar verslechterd, waardoor u vaak langer met de consequenties blijft zitten. Ook deze stap is een vrijwillige keuze.

U bent tot niets verplicht. Toch is voorkomen beter dan genezen. U bent vaak lange tijd afhankelijk van schuldeisers die u blijven belagen met dreigbrieven, dagvaardingen en alle andere narigheid.

Aan Finare kunt u met een gerust hart uw financiën uit handen geven.
Finare brengt u verder!

geld-1